0911 911 494

Pohrebníctvo – oslej

Naše služby

prevoz zosnulých

Zosnulých prevezieme z miesta úmrtia do nášho chladiaceho zariadenia 24/7.

smútočné potreby

Široký výber drevených rakiev , urien, krížikov, smútočných párte, obrázkov a iné.

Výkop a zásyp hrobu

Zabezpečíme Vám výkop a zasyp hrobu

Ikebany a vence

Vytvoríme Vám kvety od jednoduchej kytice cez ikebany či vence až po komplexnú kvetinovú výzdobu zo živých aj umelých kvetín. Možnosť aj prenájmu kvetinovej výzdoby

Obrady a rozlúčky

Zabezpečíme Vám cirkevný, občiansky a štátny obrad s pochovaním do zeme alebo rozlúčkou do krematória.

administratíva

Pozostalým automaticky vybavíme matričné doklady, čím aspoň čiastočne uľahčíme najťažšie chvíle rodiny zosnulého.

Pre mestá a obce ponúkame zabezpečenie prevádzkovania pohrebiska podľa zákona 131/2010 Z.z. – o pohrebníctve.